Algemeen

In het begin stelt u samen met de psycholoog vast aan welk probleem of welke problemen u gaat werken. De cliënt en de psycholoog komen geregeld gedurende drie kwartier bijeen. Zo’n bijeenkomst heet een sessie.

Samen bespreekt u wat u tussen de sessies kunt doen om uw doel te bereiken. Dat kan zijn: dingen opschrijven, oefeningen doen, iets lezen, naar bepaalde personen of plaatsen toegaan, en dergelijke. Dat ‘huiswerk’ moet nuttig zijn en mag geen te grote belasting vormen.

Een sessie wordt meestal begonnen met het bespreken hoe de afgelopen periode is verlopen, wat goed ging, welke moeilijkheden er waren, etc. Daarna wordt er meestal gewerkt, dat wil zeggen, oefeningen gedaan, situaties doorgepraat en eventueel nieuw huiswerk besproken.

Over het aantal benodigde sessies valt vooraf weinig te zeggen. De duur van de behandeling wordt zo kort mogelijk gehouden. De gemiddelde duur van een behandeling varieert van vijf tot tien keer. U en de psycholoog bepalen samen de frequentie.

Privacy

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren legt de psycholoog uw administratieve en psychologische gegevens vast.

Zonder uw toestemming verstrekt de psycholoog geen persoonlijke gegevens van u aan derden.

De psycholoog vernietigt uw dossier 15 jaar na het laatste contact, of indien u dit wenst onmiddellijk na de behandeling.

Kosten

In 2014 heeft iedereen vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Er hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. In 2014 is het eigen risico € 360 euro per persoon. De rekening wordt meestal geheel vergoed vanuit het basispakket, mits de psycholoog een contract heeft afgesloten met de betreffende zorgverzekeraar. De patiënt kan niet-gecontracteerde zorg alleen aan zijn verzekeraar declareren als voldaan wordt aan zijn polisvoorwaarden. In dat geval krijgt u een nota mee die u indient bij de zorgverzekeraar. Informeer dus van tevoren of de gesprekken worden vergoed.

Een verwijsbrief van de huisarts is vereist. U wordt verwezen door de huisarts wanneer deze het vermoeden heeft dat er sprake is van lichte of milde psychische problematiek. In de praktijk worden drie behandelpakketten aangeboden, namelijk kort, middel en intensief. Bij overgang naar een ander pakket gedurende de behandeling wordt u hierover geïnformeerd.

Wij hebben voor 2014 een contract afgesloten met CZ, Achmea, DSW, Menzis, Anderzorg, Multizorg, VGZ en Azivo.

Ons niet-gecontracteerde tarief bedraagt € 88,- per uur. Voor afspraken die niet ten minste 48 uur van te voren worden afgezegd, brengen we € 50,- in rekening.